Akamprosatkalsium

Monografi

Monografinummer:1585 
Monografiversjon:01/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Akamprosatkalsium 
Engelsk:Acamprosate calcium 
Latin:Acamprosatum calcicum  

Synonymer

Kommentarer