Anisolje

Monografi

Monografinummer:0804 
Monografiversjon:01/2008 
  korrigert 7.0
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Anisolje 
Engelsk:Anise oil 
Latin:Anisi aetheroleum 

Synonymer

Kommentarer