Aluminiumoksidhydrat

Monografi

Monografinummer:0311 
Monografiversjon:01/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aluminiumoksidhydrat 
Engelsk:Aluminium oxide, hydrated 
Latin:Aluminii oxidum hydricum 

Synonymer

Kommentarer