Amfotericin B

Monografi

Monografinummer:1292 
Monografiversjon:01/2009 
  korrigert 10.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Amfotericin B 
Engelsk:Amphotericin B 
Latin:Amphotericinum B 

Synonymer

Kommentarer