all-rac-Fytomenadion

Monografi

Monografinummer:3011 
Monografiversjon:01/2022 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:all-rac-Fytomenadion 
Engelsk:all-rac-Phytomenadione 
Latin:int-rac-Phytomenadionum 

Synonymer

Kommentarer