Albendazol

Monografi

Monografinummer:1386 
Monografiversjon:04/2018 
  korrigert 9.6
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.6 
Ikrafttredelse:2019-01-01 
Publisering:2018-07 
Korrigeringsfrist:2018-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Albendazol 
Engelsk:Albendazole 
Latin:Albendazolum 

Synonymer

Kommentarer