Akriflaviniummonoklorid

Monografi

Monografinummer:2043 
Monografiversjon: 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Akriflaviniummonoklorid 
Engelsk:Acriflavinium monochloride 
Latin:Acriflavinii monochloridum 

Synonymer

Kommentarer