Adenin

Monografi

Monografinummer:0800 
Monografiversjon:01/2017 
  korrigert 11.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Adenin 
Engelsk:Adenine 
Latin:Adeninum 

Synonymer

Kommentarer