Azatioprin

Monografi

Monografinummer:0369 
Monografiversjon:07/2010 
  korrigert 7.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Azatioprin 
Engelsk:Azathioprine 
Latin:Azathioprinum 

Synonymer

Kommentarer