Alfuzosinhydroklorid

Monografi

Monografinummer:1287 
Monografiversjon:04/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.1 
Ikrafttredelse:2017-04-01 
Publisering:2016-10 
Korrigeringsfrist:2016-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alfuzosinhydroklorid 
Engelsk:Alfuzosin hydrochloride 
Latin:Alfuzosini hydrochloridum 

Synonymer

Kommentarer