Ammoniumkarbonat til homøopatiske preparater

Monografi

Monografinummer:2916 
Monografiversjon:01/2018 
Kategori:Homøopatiske preparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ammoniumkarbonat til homøopatiske preparater 
Engelsk:Ammonium carbonicum for homoeopathic preparations 
Latin:Ammonii carbonas ad praeparationes homoeopathicas 

Synonymer

Kommentarer