Aprotininoppløsning, konsentrert

Monografi

Monografinummer:0579 
Monografiversjon:01/2022 
  korrigert 10.8
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aprotininoppløsning, konsentrert 
Engelsk:Aprotinin concentrated solution 
Latin:Aprotinini solutio concentrata 

Synonymer

Kommentarer