Aprotininoppløsning, konsentrert

Monografi

Monografinummer:0579 
Monografiversjon:01/2019 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.6 
Ikrafttredelse:2019-01-01 
Publisering:2018-07 
Korrigeringsfrist:2018-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aprotininoppløsning, konsentrert 
Engelsk:Aprotinin concentrated solution 
Latin:Aprotinini solutio concentrata 

Synonymer

Kommentarer