Allergenpreparater

Monografi

Monografinummer:1063 
Monografiversjon:01/2019 
Kategori:Generelle monografier 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Allergenpreparater 
Engelsk:Allergen products 
Latin:Producta allergenica 

Synonymer

Kommentarer