Allergenpreparater

Monografi

Monografinummer:1063 
Monografiversjon:01/2022 
Kategori:Generelle monografier 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Allergenpreparater 
Engelsk:Allergen products 
Latin:Producta allergenica 

Synonymer

Kommentarer