Ammoniakk (13N) injeksjonsvæske

Monografi

Monografinummer:1492 
Monografiversjon:01/2008 
  korrigert 7.0
Kategori:Radioaktive preparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ammoniakk (13N) injeksjonsvæske 
Engelsk:Ammonia (13N) injection 
Latin:Ammoniae (13N) solutio iniectabilis 

Synonymer

Kommentarer