Atorvastatinkalsiumtrihydrat

Monografi

Monografinummer:2191 
Monografiversjon:04/2021 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.4 
Ikrafttredelse:2021-04-01 
Publisering:2020-10 
Korrigeringsfrist:2020-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atorvastatinkalsiumtrihydrat 
Engelsk:Atorvastatin calcium trihydrate 
Latin:Atorvastatinum calcicum trihydricum 

Synonymer

Kommentarer