Ammoniummetakrylatkopolymer (type B)

Monografi

Monografinummer:2082 
Monografiversjon:01/2019 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ammoniummetakrylatkopolymer (type B) 
Engelsk:Ammonio methacrylate copolymer (type B) 
Latin:Ammonio methacrylatis copolymerum B 

Synonymer

Kommentarer