Aciklovir

Monografi

Monografinummer:0968 
Monografiversjon:04/2021 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aciklovir 
Engelsk:Aciclovir 
Latin:Aciclovirum 

Synonymer

Kommentarer