Aciklovir

Monografi

Monografinummer:0968 
Monografiversjon:01/2014 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aciklovir 
Engelsk:Aciclovir 
Latin:Aciclovirum 

Synonymer

Kommentarer