Aciklovir

Monografi

Monografinummer:0968 
Monografiversjon:04/2021 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.4 
Ikrafttredelse:2021-04-01 
Publisering:2020-10 
Korrigeringsfrist:2020-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aciklovir 
Engelsk:Aciclovir 
Latin:Aciclovirum 

Synonymer

Kommentarer