Atenolol

Monografi

Monografinummer:0703 
Monografiversjon:04/2020 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atenolol 
Engelsk:Atenolol 
Latin:Atenololum 

Synonymer

Kommentarer