Almotriptanmalat

Monografi

Monografinummer:2970 
Monografiversjon:04/2020 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.1 
Ikrafttredelse:2020-04-01 
Publisering:2019-10 
Korrigeringsfrist:2019-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Almotriptanmalat 
Engelsk:Almotriptan malate  
Latin:Almotriptani malas 

Synonymer

Kommentarer