Alverinsitrat

Monografi

Monografinummer:2156 
Monografiversjon:01/2018 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.3 
Ikrafttredelse:2018-01-01 
Publisering:2017-07 
Korrigeringsfrist:2017-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alverinsitrat 
Engelsk:Alverine citrate 
Latin:Alverini citras 

Synonymer

Kommentarer