Ampicillintrihydrat

Monografi

Monografinummer:0168 
Monografiversjon:01/2008 
  korrigert 6.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ampicillintrihydrat 
Engelsk:Ampicillin trihydrate 
Latin:Ampicillinum trihydricum 

Synonymer

Kommentarer