Azelastinhydroklorid

Monografi

Monografinummer:1633 
Monografiversjon:04/2016 
  korrigert 10.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Azelastinhydroklorid 
Engelsk:Azelastine hydrochloride 
Latin:Azelastini hydrochloridum 

Synonymer

Kommentarer