Aluminiumhydroksid, hydrert, til adsorpsjon

Monografi

Monografinummer:1664 
Monografiversjon:01/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aluminiumhydroksid, hydrert, til adsorpsjon 
Engelsk:Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption 
Latin:Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem 

Synonymer

Kommentarer