Teofyllinetylendiamin

Monografi

Monografinummer:0300 
Monografiversjon:04/2023 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.1 
Ikrafttredelse:2023-04-01 
Publisering:2022-10 
Korrigeringsfrist:2022-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Teofyllinetylendiamin 
Engelsk:Theophylline-ethylenediamine 
Latin:Theophyllinum et ethylenediaminum 

Synonymer

  • Aminofyllin

Kommentarer