Alteablad

Monografi

Monografinummer:1856 
Monografiversjon:01/2012 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alteablad 
Engelsk:Marshmallow leaf 
Latin:Althaeae folium 

Synonymer

Kommentarer