Aluminiumkloridheksahydrat

Monografi

Monografinummer:0971 
Monografiversjon:01/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aluminiumkloridheksahydrat 
Engelsk:Aluminium chloride hexahydrate 
Latin:Aluminii chloridum hexahydricum 

Synonymer

Kommentarer