Arnikablomst

Monografi

Monografinummer:1391 
Monografiversjon:07/2022 
  korrigert 11.2
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.2 
Ikrafttredelse:2023-07-01 
Publisering:2023-01 
Korrigeringsfrist:2023-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Arnikablomst 
Engelsk:Arnica flower 
Latin:Arnicae flos 

Synonymer

Kommentarer