Alkuroniumklorid

Monografi

Monografinummer:1285 
Monografiversjon:01/2008 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alkuroniumklorid 
Engelsk:Alcuronium chloride 
Latin:Alcuronii chloridum 

Synonymer

Kommentarer