Akebiastengel

Monografi

Monografinummer:2472 
Monografiversjon:01/2019 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.6 
Ikrafttredelse:2019-01-01 
Publisering:2018-07 
Korrigeringsfrist:2018-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Akebiastengel 
Engelsk:Akebia stem 
Latin:Akebiae caulis 

Synonymer

Kommentarer