Apomorfinhydrokloridhemihydrat

Monografi

Monografinummer:0136 
Monografiversjon:01/2021 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Apomorfinhydrokloridhemihydrat 
Engelsk:Apomorphine hydrochloride hemihydrate 
Latin:Apomorphini hydrochloridum hemihydricum 

Synonymer

Kommentarer