Azaperon til dyr

Monografi

Monografinummer:1708 
Monografiversjon:04/2010 
  korrigert 7.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Azaperon til dyr 
Engelsk:Azaperone for veterinary use 
Latin:Azaperonum ad usum veterinarium 

Synonymer

Kommentarer