Acetyldigoksin, b-

Monografi

Monografinummer:2168 
Monografiversjon:07/2006 
  korrigert 6.7
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Acetyldigoksin, b- 
Engelsk:Acetyldigoxin, b- 
Latin:Acetyldigoxinum, b- 

Synonymer

Kommentarer