Alttuberkulin, til human bruk

Monografi

Monografinummer:0152 
Monografiversjon:01/2008 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alttuberkulin, til human bruk 
Engelsk:Tuberculin for human use, old 
Latin:Tuberculinum pristinum ad usum humanum 

Synonymer

Kommentarer