Acetylkolinklorid

Monografi

Monografinummer:1485 
Monografiversjon:01/2017 
  korrigert 11.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Acetylkolinklorid 
Engelsk:Acetylcholine chloride 
Latin:Acetylcholini chloridum 

Synonymer

Kommentarer