Atraktylodesjordstengel, storhodet

Monografi

Monografinummer:2560 
Monografiversjon:04/2019 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.2 
Ikrafttredelse:2023-07-01 
Publisering:2023-01 
Korrigeringsfrist:2023-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atraktylodesjordstengel, storhodet 
Engelsk:Atractylodes rhizome, largehead 
Latin:Atractylodis macrocephalae rhizoma 

Synonymer

Kommentarer