Alimemazinhemitartrat

Monografi

Monografinummer:2650 
Monografiversjon:01/2014 
  korrigert 10.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alimemazinhemitartrat 
Engelsk:Alimemazine hemitartrate 
Latin:Alimemazini hemitartras 

Synonymer

Kommentarer