Azitromycin

Monografi

Monografinummer:1649 
Monografiversjon:01/2018 
  korrigert 9.6
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Azitromycin 
Engelsk:Azithromycin 
Latin:Azithromycinum 

Synonymer

Kommentarer