Ammoniummetakrylatkopolymer type A

Monografi

Monografinummer:2081 
Monografiversjon:01/2019 
  korrigert 11.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ammoniummetakrylatkopolymer type A 
Engelsk:Ammonio methacrylate copolymer (type A) 
Latin:Ammonio methacrylatis copolymerum A 

Synonymer

Kommentarer