Atropin

Monografi

Monografinummer:2056 
Monografiversjon:07/2010 
  korrigert 9.3
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.3 
Ikrafttredelse:2018-01-01 
Publisering:2017-07 
Korrigeringsfrist:2017-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atropin 
Engelsk:Atropine 
Latin:Atropinum 

Synonymer

Kommentarer