Atropin

Monografi

Monografinummer:2056 
Monografiversjon:07/2010 
  korrigert 10.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atropin 
Engelsk:Atropine 
Latin:Atropinum 

Synonymer

Kommentarer