Albumininfusjonsvæske

Monografi

Monografinummer:0255 
Monografiversjon:01/2022 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Albumininfusjonsvæske 
Engelsk:Human albumin solution 
Latin:Albumini humani solutio 

Synonymer

Kommentarer