Albumininfusjonsvæske

Monografi

Monografinummer:0255 
Monografiversjon:01/2013 
  korrigert 8.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Albumininfusjonsvæske 
Engelsk:Human albumin solution 
Latin:Albumini humani solutio 

Synonymer

Kommentarer