Aluminiumstearat

Monografi

Monografinummer:1663 
Monografiversjon:07/2012 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aluminiumstearat 
Engelsk:Aluminium stearate 
Latin:Aluminii stearas 

Synonymer

Kommentarer