Altizid

Monografi

Monografinummer:2185 
Monografiversjon:07/2008 
  korrigert 10.1
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.1 
Ikrafttredelse:2020-04-01 
Publisering:2019-10 
Korrigeringsfrist:2019-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Altizid 
Engelsk:Altizide 
Latin:Altizidum 

Synonymer

Kommentarer