Ambroksolhydroklorid

Monografi

Monografinummer:1489 
Monografiversjon:01/2017 
  korrigert 9.2
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.2 
Ikrafttredelse:2017-07-01 
Publisering:2017-01 
Korrigeringsfrist:2017-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Ambroksolhydroklorid 
Engelsk:Ambroxol hydrochloride 
Latin:Ambroxoli hydrochloridum 

Synonymer

Kommentarer