Angelikarot, pubescens

Monografi

Monografinummer:2557 
Monografiversjon:01/2018 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Angelikarot, pubescens 
Engelsk:Angelica pubescens root 
Latin:Angelicae pubescentis radix 

Synonymer

Kommentarer