Angelikarot, pubescens

Monografi

Monografinummer:2557 
Monografiversjon:01/2018 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.3 
Ikrafttredelse:2018-01-01 
Publisering:2017-07 
Korrigeringsfrist:2017-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Angelikarot, pubescens 
Engelsk:Angelica pubescens root 
Latin:Angelicae pubescentis radix 

Synonymer

Kommentarer