Arnikatinktur

Monografi

Monografinummer:1809 
Monografiversjon:01/2008 
  korrigert 6.3
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.0 
Ikrafttredelse:2017-01-01 
Publisering:2016-07 
Korrigeringsfrist:2016-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Arnikatinktur 
Engelsk:Arnica tincture 
Latin:Arnicae tinctura 

Synonymer

Kommentarer