Asparaginmonohydrat

Monografi

Monografinummer:2086 
Monografiversjon:04/2020 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.1 
Ikrafttredelse:2020-04-01 
Publisering:2019-10 
Korrigeringsfrist:2019-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Asparaginmonohydrat 
Engelsk:Asparagine monohydrate 
Latin:Asparaginum monohydricum 

Synonymer

Kommentarer