Alovudin (18F) injeksjonsvæske

Monografi

Monografinummer:2460 
Monografiversjon:01/2014 
Kategori:Radioaktive preparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Alovudin (18F) injeksjonsvæske 
Engelsk:Alovudine (18F) injection 
Latin:Alovudini (18F) solutio iniectabilis 

Synonymer

Kommentarer