Acitretin

Monografi

Monografinummer:1385 
Monografiversjon:07/2018 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.5 
Ikrafttredelse:2018-07-01 
Publisering:2018-01 
Korrigeringsfrist:2018-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Acitretin 
Engelsk:Acitretin 
Latin:Acitretinum 

Synonymer

Kommentarer