Aloe, tørrekstrakt, standardisert

Monografi

Monografinummer:0259 
Monografiversjon:01/2015 
  korrigert 10.0
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.2 
Ikrafttredelse:2023-07-01 
Publisering:2023-01 
Korrigeringsfrist:2023-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Aloe, tørrekstrakt, standardisert 
Engelsk:Aloes dry extract, standardised 
Latin:Aloes extractum siccum normatum 

Synonymer

Kommentarer