Amantadinhydroklorid

Monografi

Monografinummer:0463 
Monografiversjon:01/2017 
  korrigert 10.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Amantadinhydroklorid 
Engelsk:Amantadine hydrochloride 
Latin:Amantadini hydrochloridum 

Synonymer

Kommentarer